Для участі в конференції просимо до 15 листопада 2013 р. надіслати текст доповіді (також електронний варіант) і заявку (окремий файл) із зазначенням теми та відомостями про учасника конференції (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, адреса, телефон, е‑mail), а також конверт зі зворотною адресою. Учасники, які не мають наукового ступеня, подають рецензію, підписану доктором чи кандидатом філологічних наук. Оргкомітет лишає за собою право відхилити ті статті, які не відповідають вимогам. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.

Надіслані статті будуть надруковані безкоштовно у збірнику матеріалів конференції або (за бажанням учасників) у чергових випусках збірників наукових праць:

  1. «Актуальні проблеми української літератури і фольклору», що входить до переліку видань ВАК України (для літературознавців). Просимо враховувати Постанову №7-05/1 Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» від 15.01.2003. До друку приймаються статті обсягом не менше 7 сторінок формату А 4 (диск із текстом та підписаний автором надрукований примірник тексту).
  2. «Лінгвістичні студії», що є реферованим виданням, входить до переліку видань ВАК України (для мовознавців). Див. примітки.

Заявку, вказані матеріали та конверт із заповненою зворотною адресою просимо надсилати до 15 листопада 2013 р. за адресою:

Кафедра історії української літератури і фольклористики, філологічний факультет, Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, 83001.

E-mail: [email protected]

Кафедра української мови та прикладної лінгвістики, філологічний факультет, Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, 83001.

Телефони:
(062) 302-07-62 – кафедра історії української літератури і фольклористики;
(062) 302 09 45 – кафедра української мови та прикладної лінгвістики.

E-mail: [email protected]

Матеріали для друку просимо надсилати до 15 листопада 2013 року на адресу:
Волянська Юлія Юріївна, кафедра української мови та прикладної лінгвістики, філологічний факультет, Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001, тел. для довідок +380623020945.

Електронний варіант просимо надсилати на адресу:
[email protected] (тема: Василь Стус). Волянська Юлія Юріївна, відповідальний секретар: +38(050)948-68-57.

Примітки:

Оплата за публікацію, а також організаційний внесок (у розмірі 100 гривень) здійснюються тільки після отримання запрошення на конференцію впродовж тижня за поданою адресою. Вартість однієї сторінки для публікації у фахових виданнях – 30 гривень.

Усі автори, крім докторів наук, обов'язково надсилають рецензію доктора філологічних наук на поданий матеріал, завірену вченим секретарем установи або відділом кадрів.

Статті, які не відповідають вимогам оформлення, до друку не приймаються.

Одноосібні матеріали докторів наук будуть опубліковані безкоштовно.

Копію квитанції про оплату просимо надсилати до 15 листопада 2013 року на адресу: Путіліній Оксані Леонідівні, кафедра української мови та прикладної лінгвістики, філологічний факультет, Донецький національний університет, вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001.

Кошти на публікацію статті поштовим переказом просимо надсилати до 15 листопада 2013 року на адресу:
Ємельяненко Ганні Володимирівні, проспект Комсомольський, 27, кв. 87, м. Донецьк, 83001.