Для участі у конференції необхідно надіслати до 10 квітня 2014 р.:

 

  •  заявку на участь у конференції;
  •  текст доповіді, роздрукований у одному примірнику та на CD, оформлений відповідно до вимог;
  •  рецензію наукового керівника / фахівця з відповідної сфери досліджень та обов’язково витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації статті до друку (для викладачів- аспірантів і здобувачів наукового ступеня);
  •  два конверти з марками та заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації);
  •  копії квитанцій про сплату оргвнеску і публікації в розмірі 120 гривень (якщо стаття у співавторстві — додатково 60 гр. з кожного другого(третього, четвертого тощо) співавтора).

Оплату здійснювати у відділенні «Ощадбанку» (без комісії)

Отримувач:

ТОБО 10004/0126 филиала — Донецкое областное управление АТ «Ощадбанк»

2909901101126 МФО 335106 Код ОКПО 09334702

(Комиссия % за услуги банка Р/с 3739900401126)

Мета платежу — Борисенко Оксана Анатоліївна

п/р 241031

оплата участі у конференції (Ваші ПІБ)

Усі матеріали надсилати за адресою:

Донецький національний університет

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської мови для природничих і гуманітарних спеціальностей

вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001

Оргкомітет конференції

scienceenglish.dep@donnu.edu.ua

 Телефон: 302-09-30

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції

«Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі:

принципи розробки навчальних планів і програм»

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________

2. Домашня адреса__________________________________________________

3. Домашній телефон, e-mail__________________________________________

4. Місце роботи_____________________________________________________

5. Службова адреса (телефон, факс, e-mail)______________________________

6. Науковий ступінь, звання___________________________________________

7. Посада___________________________________________________________

8. Тема доповіді / семінару / круглого столу (підкреслити) _________________

9. Секція, у межах якої заявляється участь та планується презентація _______

10. Необхідні кількість часу й технічні засоби ___________________________

11. Необхідність житла на час проведення конференції (гуртожиток)_________