​Для участі у конференції необхідно надіслати до 10 травня 2014 р.:

  • заявку на участь у конференції ;
  •  текст доповіді, роздрукований в одному примірнику та на CD, оформлений відповідно до вимог;
  •  рецензію наукового керівника / фахівця з відповідної сфери досліджень та обов’язково витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації статті до друку (для викладачів-аспірантів і здобувачів наукового ступеня);
  •  два конверти з марками та заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення та додаткової інформації);
  •  копії квитанцій про сплату оргвнеску і публікації в розмірі 100 гривень з кожного учасника конференції (якщо стаття у співавторстві — додатково 50 гр. з кожного співавтора).

 

Оплату здійснювати у відділенні «Ощадбанку» (без комісії), при оплаті чітко і повно вказувати реквізити та ПІБ одержувача

Отримувач:

ТОБО 10004/0126 филиала — Донецкое областное управление АТ «Ощадбанк»

2909901101126 МФО 335106

Код ОКПО 09334702

Борисенко Оксана Анатоліївна

п/р 26201129751404

Мета платежу —

оплата участі у конференції (Ваші ПІБ)

(Комиссия % за услуги банка Р/с 3739900401126)

Усі матеріали надсилати за адресою:

Донецький національний університет

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської мови для природничих і гуманітарних спеціальностей

вул. Університетська, 24 м. Донецьк, 83001

Оргкомітет конференції

scienceenglish.dep@donnu.edu.ua

Телефон: 302-09-30

Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі:

принципи розробки навчальних планів і програм»

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________________________________________________

2. Домашня адреса____________________________________________________________________________________________________

3. Домашній телефон, e-mail_________________________________________________________________________________________

4. Місце роботи________________________________________________________________________________________________________

5. Службова адреса (телефон, факс, e-mail)___________________________________________________________________________

6. Науковий ступінь, звання____________________________________________________________________________________________

7. Посада________________________________________________________________________________________________________________

8. Тема доповіді / семінару / круглого столу (підкреслити) __________________________________________________________

9. Секція, у межах якої заявляється участь та планується презентація _______________________________________________

10. Необхідні кількість часу й технічні засоби _________________________________________________________________________

11. Необхідність житла на час проведення конференції (гуртожиток)________________________________________________